Stormvirke fara till havs

Drivande timmerstockar har blivit ett problem ute till havs utanför hamnen i Halmstad.

Det är stockar som tappas överbord i samband med lastning av fartyg inne i hamnen. De allra flesta stockar tas omhand av personal i hamnbassängerna, men och annan stock letar sig ändå ut till havet, där de utgör en fara för framförallt mindre båtar. Det kan man läsa om Hallandsposten idag.