Kritik mot brandberedskapen i Hallandsås

Det finns brister i brandberedskapen inne i berget vid tunnelbygget genom Hallandsås. Det menar den statliga Hallandsåskommittén som efterlyser en samlad handlingsplan för en allvarlig brand.

Enligt kommittén finns inga detaljerade anvisningar för hur projektets egen personal ska agera innan räddningstjänsten är på plats.

De planer som finns utgår också från att branden uppstår i den stora tunnelborrmaskinen.

Hallandsåskommittén understryker att bränder kan uppstå också på andra ställen och då ge helt andra olycksförlopp.

Synpunkterna från Hallandsåskommittén framförs i samband med en granskning av arbetsmiljön vid tunnelbygget.