Falkenbergs kommun beredd att begränsa muddring

Falkenbergs kommun upprepar nu sitt önskemål att dumpa muddermassor från hamninloppet på den plats kommunen valt ut sydväst om hamnen.

Fiskeriverket har tidigare varit negativt till ansökan eftersom tippområdet ligger inom ett område som är av riksinteresse för yrkesfisket.

Falkenbergs kommun säger därför i ett brev till Naturvårdsverket att man är beredd att begränsa muddringen till maximalt 15000 kubikmeter i hamninloppet.

Får inte kommunen besked snart hinner inte muddringsarbetet göras i vår och då blir det fortsatta problem för en del av fartygstrafiken.

Det var stormen Gudrun som orsakade uppgrundningen i hamninloppet.