Just nu

  • Lydia Sandgren vinner Augustpriset

Mörk bild av unga socialbidragtagares situation

Det är en skrämmande utveckling att så många unga lever utanför arbetsmarknaden och är beroende av socialbidrag. Det säger Maija Liisa Ylikiiskilä som är verksamhetsutvecklare på Arbetslivsförvaltningen, den förvaltning i Halmstad som ansvarar för socialbidragen. I Halmstad är var fjärde socialbidragstagare under 25 år och det ser inte ut att ljusna enligt Maija Liisa Ylikiiskilä

Den främsta anledningen til att unga söker socialbidrag i just Halmstad är att de saknar arbete, men det är också många som får bidrag för att deras sjukpenning eller andra förmer av stöd inte räcker för att försörja sig.

Och trots att så stor andel av socialbidragstagarna är unga så finns det ett stort mörkertal. Det är bland annat alla de som lever på sina föräldrar eller av andra anledningar väljer bort att vända sig till socialtjänsten.