Flottans Män oroliga för Marinstugan

Föreningen Flottans Män i Halmstad tycker det skulle vara mycket olyckligt om nya bostadshus på Söder skulle byggas tätt inpå Marinstugan.

Stugan som är från 1850-talet används för föreningens möten och har ett stort kulturhistoriskt värde.

I ett brev til byggnadsnämnden skriver Föreningen Flottans Män att Marinstugan kommer att upplevas som inklämd och förlora mycket av sin exponering mot gästande båtar om höga bostadshus skulle byggas tätt intill stugan.

Flottans Män vill därför att det skapas en öppen plats vid Nissan så att stugan framträder på ett värdigare sätt gentemot den inre hamnens gästande båtar.