Uppåt för länets folkhögskolor

Det går bra för Hallands folkhögskolor Katrineberg och Löftadalen. Båda har haft fler kurser och studerande och omsättningen har också ökat. Katrineberg redovisar en liten förlust, medan Löftadalen har gått med plus.

Det ekonomiska slutresultatet för Katrinebergs del blev ett underskott på 140.000 kronor, vilket inte är mycket sett till omsättningen på 32 miljoner.

Och Löftadalen, som omsatte några miljoner färre, visar ett överskott på 700.000 kronor.

Basen för folkhögskolorna är de långa kurserna och ovanpå det kommer sen olika korta kurser. De långa kurserna har som tidigare år varit fulltecknade. De korta kurserna, bland annat kurser i samarbete med arbetsförmedlingarna har ökat kraftigt.

Att många elever också bor i skolornas elevhem bidrar också till höga omsättningar.