84-åriga Sonja vill slippa skyldigheten att skotta snö

Idag är många gångbanor oskottade runt om i bostadsområdena, trots skyldigheten för fastighetsägarna att skotta och sanda. Halmstads kommun borde ompröva den skyldigheten, tycker 84-åriga Sonja Polson i Kvibille som själv inte orkar skotta snö.

Via folkpartisten Bertil Nilsson har Sonja Polson lämnat in en motion till fullmäktige om en ändring i de kommunala reglerna.

Torsten Rosenkvist, chef för tekniska kontoret, menar att en ändring skulle bli dyr för kommunen.