Böter för sena böcker också i Hylte

Nu måste de som lånar hem böcker från biblioteken i HYlte kommun se till så att böckerna lämnas tillbaka inom den tid som angivits. Annars blir det böter.

Biblioteken i Hylte är de enda Halland som fram till nu inte tagit ut någon förseningsavgift. Avgiften blir också något annorlunda än på andra ställen. Istället för en avgift per bok och dag skickar biblioteket ut ett inbetalningskrav på 50 kronor i samband med den första påminnelsen. Det går det att läsa om Hallandsposten idag.