Husvagnar står på strandskyddat område

Länsstyrelsen vill ha en förklaring av ägaren till Espeviks Camping utanför Varberg varför husvagnar ställts upp på strandskyddat område.

Företrädare för länsstyrelsen har besiktigat området och konstaterat att det fram till ett flertal husvagnar på strandskyddat område grävts ner VA-ledningar.

Vid många av husvagnarna finns också stolpar för elanslutning och uteplatser vilket tyder på att husvagnarna är stationärt placerade.

Länsstyrelsen betonar att det är straffbart att bryta mot strandskyddsbestämmelserna och vill nu ha en skriftlig förklaring av ägaren till Espeviks camping.