Polisstyrelsen tar ställning till förslag om nedläggning i Oskarström

På fredag förmiddag ska polisstyrelsen i Halland ta ställning till det förslag som närpolischefen i Halmstad tagit fram när det gäller polisstationen i Oskarström, och närpolischefens förslag innebär en stängning.

De båda poliser som jobbar deltid i Oskarström föeslås flyttas över till närpolisområde Halmstad. I förslaget till beslut sägs att kontraktet på polisstationen i Oskarström ska sägas upp till 31 mars och verksamheten ska vara avvecklad vid årsskiftet.

Polisledningen anser att ekonomi inte tillåter fortsatt närpolisverksamhet i Oskarström. Polisledningen menar att polisbevakningen av Oskarström kan skötas från Halmstad. Men opinionen är stark bland befolkningen och även kyrkan har kastat sig in i debatten. 

Om det blir något beslut idag är lite osäkert. Det är polischeferna som fattar beslutet, men politikerna i polisstyrelsen vill, även om de inte direkt kan köra över polisledningen, ha ett ord med i laget och de ledamöter i styrelsen som är från Halmstad har uttryckt tveksamhet till en stängning.