Hobbyuppfödare av fåglar uppmanas registrera sig

Alla hobbyuppfödare av fåglar uppmanas nu att meddela sin verksamhet till länsstyrelsen. Det som en förberedelse inför ett eventuellt utbrott av fågelinfluensan.

Länsstyrelsen samlade i veckan representanter från Arbetsmiljöverket, kommunerna, landstinget, försvarsmakten, polisen samt frivilliga flygkåren till ett möte för att ytterligare öka samverkan och höja beredskapen i länet.

För att få överblick över vilken uppfödning som finns av fåglar i Hallands län uppmanar länstyrelsen hobbyuppfödare att registrera sig.

Blankett för den som håller eller föder upp fåglar som hobby finns på länsstyrelsens hemsida. Det här gäller ej burfåglar som hålls inomhus.