Företagarna berömmer Varbergs kommun

Varbergs kommun får ett förhållandevis bra betyg av företagarna. Det visar Svenskt Näringslivs årliga attitydmätning där företag av olika storlek fått ge sin syn på hur det är att vara företagare i Varberg.

Jämfört med de två tidigare åren är företagarna mer nöjda med kommunen.

Attitydundersökningen för 2005 visar att företagsklimatet i Varberg blivit klart bättre jämfört med 2003 och 2004, och där det sammanvägda värdet 3,6 närmast tangerar det som Svenskt Näringsliv klassar som ett mycket bra resultat för en kommun.

I årets mätning av landets kommuner pendlar värdet annars mellan som lägst 2,4 och toppresultatet 4,5 som Habo mellan Jönköping och Skövde nådde.