Besvikna poliser i Oskarström

De båda närpoliserna i Oskarström är mycket besvikna efter polisstyrelsens möte på fredagen angående polisstationen i Oskarström. Nuvarande polisstation kommer enligt polisledningens beslutsförslag att stängas, även om inte beslutet är formellt fattat än.

Istället kan det bli så att Oskarströms båda närpoliser får Halmstad som bas för verksamheten, eventuellt med möjlighet att hyra in sig i något kontorsrum någonstans i Oskarström.

Dem förtroendevalda politikerna i polisstyrelsen gjorde en protokollsanteckning vid mötet om att man tycker närpolisverksamheten är viktig för medborgarna.

Någon direkt protest mot polisledningens förslag om att säga upp kontraktet på polisstationen i Oskarström var det emellertid inte.