Högskolans idrottshall mpöjlighet också för andra föreningar

När den nya idrottshallen vid Högskolan i Halmstads tas i bruk till hösten öppnas nya möjligheter inte bara för motionssugna studenter utan också för halländska idrottsföreningar. Studentkåren och Hallands Idrottsförbund har inlett diskussioner om hur hallen, som har plats för 400 åskådare, kan användas de tider som inte Högskolans studenter använder hallen.