Bönderna reagerar mot sänkt mjölkpris

Många bönder i Halland har svårt att acceptera att priset på mjölk kommer att sänkas som en följd av bojkotten mot Arlas mejeriprodukter i arabländerna.

Reaktioner har redan kommit inför Arlas styrelsemöte imorgon. Åke Hantoft som är mjölkbonde utanför Laholm och vice ordförande i Arla Foods, säger att bojkotten motsvarar nästan 9 öre per kilo mjölk. Bönderna som hört av sig menar att det är fel att de ska vara med och betala för något som inträffat i Danmark.

Om det inte blir en prissänkning direkt nu kan det bli tal om att hålla ner efterlikviden.