Kaj längs Nissan ska renoveras

Östra kajen längs Nissan i Halmstad ska renoveras på grund av sättningar i kajkonstruktionen.

En del av kajen är idag avspärrad på grund på grund av sättningarna. Därför är det ur säkerhetssynpunkt nödvändigt att renovera betongen på kajkanten både över och under vattnet.

Kajrenoveringen gäller sträckan från Tropikcenter upp till Slottsbron. Arbetena är tänkta att påbörjas av Halmstad kommun i augusti i år.