Hallänningarna lever längst i Sverige

I Halland har vi den längsta medellivslängden i Sverige, 81,4 år. Det skriver statistiska centralbyrån, SCB i ett pressmeddelande.

Befolkningen i de så kallade skogslänen har den kortaste medellivslängden i Sverige. Dit räknas Värmland, Dalarna och Norrlandslänen.

Norrbotten har den kortaste medellivslängden 79,2 år, alltså två år kortare än Hallands 81,4 år.

Skillnaden i medellivslängd mellan skogslänen och sydvästra Sverige har kunnat observeras under större delen av 1900-talet.