Före detta banverkschefer frias i tunnelmål

Helsingborgs tingsrätt friade på måndagen två tidigare chefer vid Banverket från misstankar om miljöbrott.

De båda har stått åtalade för dräneringen av Hallandsås i samband med tunnelbygget på 1990-talet.

Enligt rätten kan de två före detta cheferna inte hållas ansvariga för det stora grundvattenflödet ur åsen.

Men Banverket ska betala en företagsbot på en och en halv miljon kronor.

Från början var det tre chefer som åtalats, men under den långa rättsprocessen har en chef avlidit och de kvarvarande två hunnit gå i pension.