Strandläge driver upp arrende för småstugeägare

Västkustens minsta stugor på ofri grund håller på att bli för dyra för de som arrenderar. Orsaken är att marknadspriser i heta strandlägen också styr arrendena. Det är bakgrunden till en tvist mellan markägare och 61 småstugeägare i södra Skummeslöv som på måndagen drogs inför Hyres- och arrendenämnden i Halmstad tingsrätt.

Markägaren vill tredubbla sitt arrende, från 4.800 kronor per år till 13.500 kronor.

Stugorna som arrendetvisten gäller har ett utvändigt mått på 45 kvadrat och tomterna är på 250 kvadrat.

Hyres- och arrendenämnden skall nu i första hand försöka få parterna att enas. Lyckas man inte med det avgör nämnden det nya arrendet i Lövängens stugområde i Skummeslövsstrand.