Mer rörelse i skolor ledde till minskad stress

Barn i tre Kungsbackaskolor blev betydligt mindre stressade när de började röra på sig varje dag i skolan. Det visar en studie som stressforskaren Peter Währborg presenterar.

Barnen, som går i andra och tredje klass, fick bättre resultat i stresstest än när de bara hade idrott två gånger i veckan.

Även puls och blodtryck sjönk. De hade lättare att somna på kvällen och tyckte också att de mådde bättre på andra sätt.

Peter Währborg säger till P 4 Radio Halland att en större studie bör göras för att få bra underlag till ett centralt beslut om hur mycket fysisk aktivitet som svenska skolbarn minst bör ha.