Förslag till sänkt hastighet i trafikerad Kungsbackakorsning

Hastigheten ska sänkas till 30 kilometer i timmen i den starkt trafikerade korsningen Varbergsvägen-Storgatan i centrala Kungsbacka. Det föreslår förvaltningen för teknik i ett förslag som behandlas politiskt på tisdagen.

Dessutom föreslås att övergångsstället vid järnvägsstationen byggs om till en upphöjd gångpassage och att ett gupp ska byggas på Varbergsvägen.

Då kommer folk att tvingas köra långsammare och de brister i sikten som finns blir inte lika allvarliga.

Bakgrunden är en motion från folkpartisten Madeleine Nordström som anser att korsningen är osäker och behöver byggas om.

Men tekniska förvaltningen menar att efter den omfattande ombyggnaden för ett par år sedan så har trafiken i rusningstid minskat med nästan 30 procent och det är bara sikten söderut som fortfarande är ett problem.