Halländsk psykiatrichef får EU-uppdrag

Landstinget Hallands psykiatrichef Lars-Olof Ljungberg ska arbeta med att ta fram rekommendationer för den framtida psykiatriska vården i Europa. Lars-Olof Ljungberg ska sammanställa synpunkterna från EUs alla länder.

I december i år ska det arbetet vara klart och då ska EU-kommissionen ta ställning. En vitbok skapas som innehåller rekommendationer kring hur den psykiatriska vården ska bedrivas.

Lars-Olof Ljungberg kommer att sköta EU-uppdraget parallellt med sitt arbete som chef för den halländska psykiatrin.