Klartecken för femvåningshus på Brattalyckan

Länsstyrelsen tycker inte att det finns något att invända mot Falkenbergs kommuns planer på att tillåta två femvåningshus på Brattalyckan.

Grannar till de planerade husen överklagade planen till länsstyrelsen. De tyckte husen var för höga för att passa in området och befarade att både utsikten och tillgången på solljus skulle försämras.

Men länsstyrelsen går igenom klagomålen punkt för punkt och tycker inte att de planerade husen på något av områdena kan bedömas som en så stor olägenhet att detaljplanen ska upphävas. De tycker liksom kommunen att området är lämpligt för bostadsbebyggelse.

Beslutet går att överklaga till regeringen.