Fetma allt vanligare bland barn

Allt fler barn får problem med övervikt och fetma. Därför kommer små barn i Halland att mätas och vägas enligt Body Mass Index-metoden, BMI. Det är ett inslag i det pågående projektet om barnfetma i regi av Region Halland och landstinget.

Allt fler barn lider av övervikt. Ett faktum som riskerar att få följder för framtidens sjukdomsstatistik. Det konstateras i Socialstyrelsens årliga rapport om folkhälsan som lämnades till regeringen på tisdagen.

Man betecknar bland annat rapportens inslag om fetma hos små barn som ”alarmerande signaler”, men lägger till att trenderna inte är omöjliga att åtgärda.

Och åtgärder har man redan satt i gång i Halland. Landstinget i samarbete med Region Halland och barn- och ungdomskliniken i Halmstad bedriver sedan ett par år ett projekt om barnfetma.

Och för att göra det har en projektgrupp bildats för att inom barnkontroll-programmet på barnavårdscentralerna göra en extra kontroll av barnens mått och vikt. Samtidigt kollas hur mycket bukfett de halländska barnen har. Detta för att få ett nytt normalvärde; det gamla värdet för normalt bukomfång hos de mindre barnen är från 70-talet.