Lokalt företag köper Konstnärsbyn

Det blir det lokala företaget M2 hemmahörande i Hylte som köper Konstnärsbyn i Rydöbruk.

- M2 la det högsta budet och har också ett bra förslag för att utveckla Konstnärsbyn, säger kommunrådet Jennie Nilsson till P4 Radio Halland.

M2 sysslar idag med kontorsinredning. Tanken är att satsa på design av kontor i samarbete med Högskolan i Halmstad.

Dagens inriktning med att hyra ut bostäder och ateljéer till konstnärer kommer att försvinna i samband med övertagandet.