Stora löneskillnader mellan kvinnor och män

Halland har Sveriges största löneskillnader mellan kvinnor och män. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån där man jämfört mäns och kvinnors medelinkomster under 2004.

De halländska männen hade drygt 72000 kronor mer i medelinkomst än de halländska kvinnorna.

Skillnaderna kan delvis förklaras av att kvinnor arbetar deltid i högre utsträckning än vad män gör.