Sänkt mjölkpris till bönderna

Arla Foods styrelse beslutade på tisdagen att sänka mjölkpriset till bönderna med 4 öre per kilo mjölk. Sänkningen gäller från den 1 april.

Anledningen till sänkningen är den förväntade förlusten på 490 miljoner kronor till följd av bojkotten i Mellanöstern.

Men styrelsen vill i dagsläget begränsa inverkan på a contopriset till medlemmarna. Det innebär att bojkotten i Mellanöstern också kommer att påverka nivån på den betalning medlemmarna kan få i efterskott.