Konstnärsbyn blir kontor igen

Det blir företaget M2 i Rydöbruk som köper konstnärsbyn. Och i och med det försvinner den offentliga konstnärliga verksamheten. M2 sysslar med inredning och utveckling av butiker och företaget ser nu en chans att växa i Rydöbruk, enligt VD:n Pär Lennartson.

M2 hoppas hitta samarbetspartners och underleverantörer bland studenter och nystartade företag knutna till högskolan i Halmstad. Och det var ett av argumenten som talade till M2s fördel enligt kommunstyrelsen, som var enig i sitt val av köpare.

Andra fördelar var att byn kunde säljas som en enhet och att priset 2,9 miljoner kronor ansågs bra.

För kommunens del innebär det också att näringslivet breddas, för det är aningens snävt idag, säger kommunrådet Jennie Nilsson till P4 Radio Halland.

De som är verksamma i Konsnärsbyn sägs nu upp, men eventuellt kommer restaurangen att kunna drivas vidare som personalmatsal.