Minus blev plus i Hylte

Plus 4,8 miljoner kronor istället för ett förväntat underskott på fem miljoner. Så ser bokslutet för förra året ut i Hylte kommun.

Kommunledningen ser siffrorna som ett trendbrott men det stora problemet finns kvar: Socialnämnden visar ett underskott på omkring 12 miljoner. En föklaring till det goda finansnettot är sänkta räntor, dessutom har kommunen fått försäkringspengar för skog som stormen Gudrun fällde. Pengar som kommunen skulle tagit in så småningom i samband med avverkning. Nu kom allt på ett bräde.

- Problemet med det här bokslutet är att verksamheterna fortfarande går minus, där det mesta alltså faller på socialnämnden, säger Jennie Nilsson, kommunstyrelseordförande till radio halland.