Facket förlorade tvist

Landstinget Halland gjorde inget fel när en konsult anlitades på Barn och Ungdomspsykiatriska mottagningen i Kungsbacka. Det har Arbetsdomstolen beslutat.

Det är psykologförbundet har drivit ärendet för tre medlemmar som varit missbelåtna. Tvisten har gällt om landstinget bröt mot det samverkansavtal som finns när en konsult anlitades för tre år sedan. Då infördes också en ny ordning vid intagning av patienter till BUP. Det ska ha skett utan förhandling, enligt facket. Arbetsdomstolen har kommit fram till att det inte skett något brott mot medbestämmandelagen.

Facket ska nu betala 111.000 kronor till landstinget i rättegångskostnader.