Rosa för flickor, blått för pojkar i teknikskola

Det är de små osynliga fördomarna som delar in pojkar och flickor i fack. Det menar niondeklassaren Linnea Bergman som reagerat på en inbjudan till högstadieelever från Halmstads kommunala teknikskola. Flickorna bjuds in till att göra ljudliga vykort och pojkarna får jobba med avancerad tekniklego. På inbjudan är dessutom flickornas projekt illustrerat med en rosa bild och pojkarnas med en blå bild.

Den kommunala teknikskolan i Halmstad har som uppgift att locka fler till teknik och är en undervisning som är komplement till övrig skolundervisning.

På hemsidan kan man läsa att kunskapen om tekniken inte ska vara åtskild, med en pojk, och en flickteknik. Kunskap har inget kön om den inte ges det, står det, något som gör att Linnea Bergman tycker att det hela är än mer anmärkningsvärt . Och även om det kanske kan tyckas som en petitess så är det viktigt att reagera på sådana här saker tycker Linnea Bergman.