Ingen salmonella på gård - avspärrningar hävs

Länsstyrelsen häver den avspärrning som gällt för en gård i södra Halland sen mitten av juni, efter salmonella hittats bland grisarna i samband med slakt.

Två provtagningsningsomgångar har sen dess inte påvisat nån salmonella, och därför upphävs nu spärren för svingården i södra Halland.