Biogasanläggning väcker frågor

Den planerade biogasanläggningen i Gödastorp i Falkenberg väcker många frågor. Inför den miljöprövning som länsstyrelsen ska göra, kräver myndigheten nu bättre besked på ett stort antal punkter.

Det beror bland annat på att den senaste ansökan från Falkenbergs kommun innebär en mer än dubbelt så stor gasproduktion som tidigare.

Därför vill länsstyrelsen ha noggranna uppgifter om hur olika tänkbara produktionsmetoder påverkar miljön.

Man kan nämligen röta gödsel på åtminstone två olika sätt för att få fram biogas.

Länsstyrelsen vill också veta mera om hur lukten från anläggningen ska minimeras och hur byggherren Falkenbergs kommun tänker hindra att det avdunstar alltför mycket övergödande ammoniak om man lägger upp lager av gödsel, så kallade depålager.