Posom-grupper höjer sin beredskap

På måndagsförmiddagen tog länsstyrelsen i Halland kontakt med kommunernas så kallade Posom-grupper för att de ska vara beredda att sätta in de resurser som kan behövas när det kommer hem hallänningar från Libanon.

Västra Götalandsregionen är de som samordnar mottagandet på flygplatserna och kommer ha Posom-grupper från sina kommuner tillgängliga. De i sin tur kommer att lotsa vidare till de halländska kommunerna om det behövs.

Länsstyrelsen har konstaterat att ungefär tre procent av de svenskar som kommer att lämna Libanon är hallänningar.

Posom-grupperna har nu höjt sin beredskap, säger samordnaren i Falkenbergs kommun Wolf Zughaft. Det man nu gör är att man kontaktar de arabisktalande tolkar som finns tillgängliga och också försöker få tag på stödpersoner.

-Arbetet försvåras något av att det är semestertider, säger Wolf Zughaft.

Än så länge har man inte fått några uppgifter om att några hallänningar är på väg hem med planen som kommer på måndagen eller tisdagen.

Posomgrupp står för psykist och socialt omhändertagande vid svåra olyckor och katastrofer