Färre livsmedelskontroller

Flera av kommunernas miljökontor i Halland tvingas dra ner på sina kontroller av livsmedelshantering under sommaren. Semestertider och hög arbetsbelastning gör att antalet kontroller blir färre än vad det brukar vara.

Anders Ramberg, förvaltningschef på miljö- och hälskoskyddskontoret i Falkenberg, bekräftar att det sommartid är svårt att genomföra så många livsmedelskontroller som man skulle vilja. Han menar ändå att allmänheten inte behöver oroa sig, eftersom miljö- och hälskoskyddskontoret via andra kontakter lyfter fram vikten av att hantera livsmedlen på rätt sätt.