Extrapersonal för att klara efterfrågan på glass

Efter förra sommarens dåliga försäljning har årets sommar hittills inneburit en klar förbättring för SIA-glass i Slöinge. I höstas sa SIA-glass upp ett tiotal anställda. Nu har man fått ta in extra personal för att klara efterfrågan.

Trots förhoppningar om fortsatt god efterfrågan på glass också under augusti räkar företagets VD, Per Stenström räknar med att återgå till lägre bemanning i höst, eftersom produktionen har effektiviserats. Enligt Per Stenström är det för tidigt att säga vilken sammantagen betydelse årets sommarvärme kommer att få för Slöingeföretaget, bland annat med hänvisning till att försäljningen i våras var svag.