Krav på fiske för alla i Ätran

Länsstyrelsen i Halland vill att det ska bildas ett fiskevårdsområde i Ätran mellan Vessigebro och Ätrafors.

Regeringen har gett Länsstyrelserna i uppdrag att hitta nya lämpliga fiskevårdsområde och sträckan i Ätran är det första man går vidare med i Halland.

Nedströms Vessigebro är Ätran redan fiskevårdsområde och länsstyrelsen tycker att hela sträckan där fisk vandrar, ska vara tillgänglig för allmänheten, särskilt med tanke på att allmänna medel bekostar fiskevård och kalkning på vissa sträckor.

En gemensam förvaltning ger också bättre kontroll på fiskbestånden menar Länsstyrelsen.

När frågan var uppe i slutet av 80-talet var markägarna emot och menade att fisken inte skyddas bättre för att fler får tillgång till den.