Markägare skeptiska till fiskevårdsförslag

Det är regeringen som gett länsstyrelsen i uppdrag att ta fram nya fiskevårdsområden. Längst har planerna kommit för Ätran, på sträckan Vessigebro - Ätrafors. Men aktuella är också Viskan vid Kullgård, Rolfsån och Genevadsån. 

Markägarna längs Ätran tror inte på den ombildning till fiskevårdsområde som Länsstyrelsen i Halland vill ha så att alla ska kunna fiska mellan Vessigebro och Ätrafors. Det säger Mikael Johansson som äger mark i Askome. Han tror inte att laxen skulle gagnas av att fler får fiska och är orolig för att strandbankarna ska slitas ner:

Kontrollen är bra redan idag och Falkenbergs kommunekolog har ett nära samarbete med dom som fiskar säger Mikael Johansson.

Argumentet att allmänna medel används till kalkning av ån och därför borde allmänheten också ha tillträde är han tveksam till.

Idag lägger både markägare o sportfiskeklubbarna ner arbete på att röja i ån och hålla iordning. Att inte pengar går tillbaka till Ätran håller han alltså inte heller med om.

Det är Borås sportfiskeklubb och Hallands sportfiskeklubb som arrenderar av dom som har fiskerätter vid Vessigebro och uppströms. För Hallands sportfiskare handlar det om kontrakt med minst ett 50 tal personer, uppskattar klubbens Bengt Nilsson.

Han ser vissa fördelar med ett ombildande men oroar sig också för att trycket på Ätran ska öka och säger att styrelsen ska diskutera frågan noga.

Det ska även markägarna göra och helt stänger inte Mikael Johansson dörren för ett ombildande.