Det vankas etanol i Laholm

Stöd från de lokala bönderna och en helhetssyn på miljöaspekterna. Det är idén för den etanolfabrik som det planeras för i södra Halland.