Nu ska bönderna coachas

Med hjälp av personlig coachning ska lantbruket och branscher med koppling till lantbruket, bli mer attraktiva och lönsamma. Det hoppas i alla fall LRF som nu anställt coacher för att utveckla företagsledarna inom de gröna näringarna.