Lokal etanolfabrik bra för spannmålsodlarna

En lokal etanolfabrik i Halland vore bra för länets spannmålsproduktion. Det menar Hushållningssällskapet, som ser mycket positivt på Laga Bioenergis planer på att starta en fabrik i södra Halland.

Transporterna är så dyra idag att endast få halländska odlare skickar spannmål till etanolfabriken i Norrköping, trots att den betalar bättre än foderfabrikerna. Dessutom skulle priset för spannmål behöva gå upp något för att förbättra lönsamheten, och en lokal etanolfabrik skulle i det sammanhanget vara bra, säger Magnus Melin, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, till SR Halland.