SS Lagaholm "på grund" i Lagan

En annorlunda grundstötning inträffade på fredagseftermiddagen i Lagan. Vår reporter Marcus Eriksson finns på plats vid Lagans strand, i höjd med reningsverket i Laholm

Den klassiska ångbåten SS Lagaholm hänger för närvarande på trekvart i stort sett i luften, väl surrad till ett träd.

Orsaken till den ovanliga benägenheten är att ångbåten förtöjde vid reningsverket efter att ha fått motorproblem.

Ungefär samtidigt bestämde kraftföretaget Eon sig för att stänga luckorna uppe vid kraftstationen - med påföljd att vattennivån sjönk dramatiskt och ångbåten blev hängande.

Räddningstjänsten försöker nu förmå kraftbolaget att släppa på vattnet igen.

Passagerarna på SS Lagaholm hade lyckligtvis gått i land innan luckorna stängdes.