Vildsvinsåtgärder ses positivt i Halland

Nu tar regeringen våra önskemål om åtgärder mot vildsvinen på allvar - men mycket har vi redan gjort!

Det säger Jonas Lemel, som varit med om att starta landets första vildsvinsprojekt i Halland, sen regeringen nu sagt att man vill bromsa den snabba ökningen av vildsvin för att både minska skador på jordbruket och antalet trafikolyckor.