Länsrätten försvårar både för missbrukare och samhället

Samhället måste ställa vissa krav på missbrukare, annars gör man det bara värre både för missbrukarna och för samhället. Det anser Karin Dahlström som har hand om socialbidrag i Varbergs kommun. Detta sedan länsrätten sagt att socialkontoret inte får dra in delar av bidraget för den som inte sköter sin behandling

Karin Dahlström går nu vidare till kammarrätten med två fall - där länsrätten sagt att det var fel att dra in delar av socialbidraget för missbrukare som inte gjorde sina drogtester