Turistföretagarna i Halland ser ljust på framtiden

Företagarna i turismbranschen i Halland tror att näringen kommer att expandera kraftigt de närmaste åren. 6 av 10 tillfrågade företag tror på högre omsättning om fem år än vad den är idag.

Men trots den positiva framtidstron är det bara var tredje företagare i länet som tror att man kommer att ha fler anställda om några år.

Det är föreningen Turism i Sverige som ställt frågor till 1 000 förmedlare av logi runt om i landet.