Apelvikens ängar blir en regeringsfråga

Nu går frågan om den planerade vägen över Apelvikens ängar i Varberg vidare för avgörande hos regeringen. Det vill säga den nya vägen som är tänkt att leda fram till Apelvikens camping och kurorten.

Det är 12 personer som skulle bli grannar med den planerade vägen som överklagat. Grannarna menar att vägen skulle förstöra ängen, som nu är ett grönområde som går att använda för allmänheten. Man påpekar också att det rör sig om en kulturhistoriskat intressant miljö.

Om vägen ska byggas tycker man att den istället skulle följa banvallen när den nuvarande järnvägen så småningom läggs ner.

Länsstyrelsen avslog grannarnas överklagande.

- Om regeringen också ger klartecken för vägbygget så går vi vidare till EU, säger Joel Briggert en av grannarna.