Oroande vattenförbruking i Halmstad

Förbudet fortsätter att vattna med slang med kommunalt vatten i Halmstads kommun.

- Det var många år sedan det varit så här torrt, säger Lennart Lorick på tekniska kontoret i Halmstad till Radio Halland.

Han säger också att att man nu börjar oroa sprida sig för att vattnet i kommunens vattentäkter snart inte räcker till.

Efter industrisemestern brukar vattenförbrukningen sjunka när turister och sommarstugeägare åker hem, men fortfarande ligger förbrukningen på en mycket hög nivå.