Kraftverk är hotade i mindre åar

De små vattenkraftverkens framtid är hotad. Det menar Småkraftverkens Riksförening, vars ordförande, Jan-Åke Jacobsson, finns i Halland.

Miljöpartiet krävde i budgetuppgörelsen med regeringen att de små vattenkraftverken inte längre ska få pengar från den elcertifikatavgift som kunderna betalar för grön el sen 2003. Ett beslut som kommer att träda i kraft från 2010.

Orsaken är påtryckningar från sportfiskarna som menar att kraftverken gör det svårt för fisken att vandra upp i vattendragen.

- Efter indragningen är det ingen ägare till gamla kraftverk som vågar investera i förnyelse för framtiden, säger Jan-Åke Jacobsson som tillika är vd för Falkenbergs Energi.

De små vattenkraftverkens totala elproduktion är större än vad samtliga vindkraftverk producerar idag.