Skogsbolag hotas av åtal för stormvirke

Trots att skogsbolagen fått extra tid på sig kommer det att finnas virke kvar längs skogsvägarna i Halland efter uppröjningen efter stormen Gudrun.

Kravet på att virket ska bort före den förste augusti finns för att skadeinsekter inte ska föröka sig och angripa kvarstående skog. Enligt Eddy Nilsson, inköpare på Sydved i Halmstad är det omöjligt att få undan allt virke till utsatt datum.

En åtalsanmälan vid kontroll av Skogsstyrelsens regionkontor skulle kunna innebära böter eller fängelse i upp till sex månader. Sydved har använt ett 40-tal extra lastbilar från andra delar av Sverige och även Finland för att klara den enorma mängd virke som det handlat om.

- Vi är nöjda över att  fått undan det mesta av det virke som utgör en risk för fler skadeinsekter, säger Eddy Nilsson till Radio Halland. Arbetet med att transprtera virke  till industrier och terminaler fortsätter  efter den förste augusti.