Många struntar i parkeringsböterna

Många struntar i att betala böter för felparkering i Halland.

Hos kronofogdemyndigheten finns krav på 5 miljoner kronor utställt på ungefär 1 000 personer. Ett 10-tal personer svarar för en stor del av den summan.

Den värste syndaren har parkerat fel 110 gånger  utan att göra rätt för sig. PÅ tio i topp listan som sammanställts av Hallands Nyheter förekommer flest män bosatta i Kungsbacka med p-böter mellan 50.000 och 100.000 kronor.